leren schilderen

De Schildersvakopleiding

De Schildersvakopleiding Veghel treedt op als werkgever voor leerling-werknemers die een opleiding schilderen volgen. Het kenmerk van een dergelijke opleiding was, dat de leerling-werknemers een dag per week naar school gaan en vier dagen per week lerend werken bij een aangesloten Schildersbedrijf. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er gewerkt met een blokkenrooster zodat de leerlingen alleen in het laagseizoen worden geschoold op de theorie en praktijk

Op deze manier kunnen de bedrijven optimaal gebruik maken van de leerling-werknemer. Bij deze stichting hebben zich zo’n 160 schilders bedrijven aangesloten. Het belangrijkste verschil ten opzichte van een rechtstreeks dienstverband bij een schildersbedrijf is, dat de leerling-werknemers in de maanden van november tot en met april via roosters in de werkplaatsen worden bijgeschoold. Het eerste jaar zijn de leerling-werknemers een periode van vier weken in de praktijkleerwerkplaats en in het tweede jaar eenmaal twee weken en één week ter voorbereiding voor het examen. Tussen de genoemde weken zijn de leerling-werknemers werkzaam bij één van de lidbedrijven. In de praktijkleerwerkplaats krijgen de leerlingen extra aandacht voor diverse praktische basisvaardigheden onder leiding van vakbekwame praktijkinstructeurs. Onder geconditioneerde omstandigheden kan een leerling-werknemer daar naar behoefte bijgeschoold worden. Normaliter doen de leerling-werknemers medio juni van het tweede leerjaar examen in een examencentrum van het landelijke orgaan vakschilder. Leerling werknemers van de Schildersvakopleiding kunnen de volgende opleidingen volgen: niveau 1 Assistent-opleiding (1 jaar), niveau 2 Medewerker schilder (2 jaar), niveau 3 Gezel (2 jaar) en niveau 4 Kaderopleiding of Restauratie (minimaal 2 jaar). Elke afsluiting wordt bekroond door een landelijk erkend vakdiploma. In de meeste gevallen zal de leerling-werknemer aansluitend in dienst treden bij het bedrijf waar hij/zij voordien via de
Schildersvakopleiding gedetacheerd was. De Schildersvakopleiding Veghel biedt de leerling-werknemers een Beroeps Praktijk Vorming Overeenkomst (BPVO) aan voor de duur van de opleiding, rekening houdend met de bepalingen van het arbeidscontract en het CAO. Mocht er bij het inlenende lidbedrijf tijdelijk geen werk zijn, dan wordt de leerling opgevangen in de Praktijk Leer Werkplaats (PLW) en zo snel mogelijk bij een ander bedrijf geplaatst.

Doorbetaald

Tijdens de aanvullende scholingsweken in de winterperiode in de PLW wordt het salaris doorbetaald. In samenwerking met de ROC Aventus, leerbedrijven en SAVANTIS draagt de Schildersvakopleiding Veghel zorg voor een gedegen, verantwoorde en brede opleiding, soms is hiervoor (tijdelijke) plaatsing bij meerdere bedrijven gewenst. Leerling-werknemers worden betrokken bij studiedagen, werkweken en demonstraties. Zij maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen en raken zodoende breed geïnteresseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *